I en fersk dom av 28. mai 2024 Dom saksnr 23-116427TVI- frifinnes undertegnede Steinar Vigdel Kolnes og Solar Harvest AS. Hele Danielsen-røkla idømmes sakskostnader.

Dette var tredje forsøk på å ta ned denne nettsiden og innholdet. Første gang var tilbake i 2019, da den nå avskiltede, tidligere advokaten Per Danielsen forsøkte seg med en midlertidig forføyning. Deretter prøvde Per Danielsen igjen i jan. 2021, ved å klage inn advokat-danielsen.com til ICANN, som har ansvaret for topdomener som .com, .net og .org. Heller ikke her lyktes de.

I mellomtiden ble sønnen Håkon Sterling Danielsen avskiltet som advokat (fikk suspendert sin bevilling). Etter hvert ble også Per Danielsen satt under lupen av tilsynsmyndighetene og fikk, som riktig var, også suspendert sin advokatbevilling. Både Per og Håkon ble også politianmelt av tilsynsmyndighetene, bla. for hvitvasking.

Det er altså ingen “Advokat Danielsen” igjen i Advokatfirmaet Danielsen & Co AS.

Derimot huser selskapet nå hele tre avskiltede, tidligere advokater: Per og Håkon Danielsen, i tillegg til Leif Eirik Mørk.
Disse tre har ikke engang lov til å drive med rettshjelp, men likevel jobber de som “utredere”.
Disse forholdene blir kanskje et nytt kapittel for tilsynsmyndighetene å ta fatt på?

Under hovedforhandlingene som gikk over to dager ved Sør Rogaland tingrett, feiget først Per Danielsen ut og deltok kun via videolink.
Her sutret han og forbannet undertegnede for alt som hadde gått galt hos dem.
Jeg måtte minne både Per og avkommet Håkon på at det ikke var jeg som hadde avskiltet dem.
Det har de klart det helt selv gjennom sine mange kriminelle handlinger.
Det var vel knapt noen ære igjen å ta vare på?

Jeg måtte også minne dem på at de aller fleste advokater faktisk klarer å beholde sine advokatbevillinger livet ut. Det krever verken helseattest eller kurs som må bestås.
Faktisk må man gjøre alvorlige feil, flere ganger for å få inndratt advokatbevillingen – eller avskiltet, som vi sier det litt folkelig.
Per Danielsen påpekte at han ikke var avskiltet fordi firmaskiltet fortsatt stod oppe på veggen.


Ellers forsøkte de seg også på en dokumentfalskning, hvor de fabrikkerte noe som så ut som at domenenavnene solarharvest.se og solarharvest.dk ble rutet videre til advokat-danielsen.com.
Og vipps, på dette grunnlaget ble plutselig Solar Harvest AS en del av søksmålet. 
Men domsolen så heldigvis den bløffen.
Ellers bærer dommen preg av solid og grundig arbeid.
Noen annen konklusjon ville jo vært en krenkelse av ytringsfriheten som har stort spillerom når det kan vises til faktum som i på denne websiden.