I følge den rettskraftige dommen fra Oslo tingrett  [TOSL-2022-185028] den 23.06.2023], har Per Danielsen i en årrekke brukt Lars Eirik Mørks tjenester, uten å informere sine klienter.
Retten skriver:
Advokatfirmaets og Per Danielsens langvarig bruk av Lars Eirik Mørks eksterne rettshjelptjenester, og måten dette ble holdt skult for klienten og samtidig viderefakturert klienten med forhøyet pris, er brudd på bokføringsloven, domstollovens regler om lovlig advokatvirksomhet og Regler for god advokatskikk (RGA). Forholdet gikk over mange år, og må anses som et vesentlig avvik fra god advokatskikk og etablert bransjepraksis.

I praksis betyr dette at kunden/klienten ikke har fått den varen / tjenesten som det ble inngått avtale om. Det betyr igjen at kunden kan ha rett på full tilbakebetaling av salær som allerede er betalt. 
Det kan også bety at Per Danielsen og Advokatfirmaet Danielsen & Co AS blir solidarisk ansvarlige for tap som er påført klienten.

Deloitte avdekket 305 saker i perioden 2017-2019. Men Mørks ulovlige aktivitet startet allerede i 2012 og har også fortsatt etter 2019. Faktisk så jobber Mørk i dag også, som såkalt “utreder”-

Står det eksempelvis: “I kontorfelleskap: Lars E, Mørk” på brevhodet som Danielsen har brukt kommunikasjon med retten, er det stor sansynlighet at Mørk, som er fradømt retten til å drive rettshjelp, likevel har bedrevet dette og så har Per Danielsen skult forholded ved å skrive det på som sine egne  timer.
Oslo tingrett skriver bla: –hvoretter han [Per Danielsen] enkelte dager er oppført med flere timer enn det er timer i døgnet.

Det er viktig å merke seg at eventuell foreldelse først begynner å løpe fra det tidspunkt kunden / klienten ble oppmerksom på at han ble lurt.

Send gjerne en epost til:
steinar@kolnes.com, så skal jeg videreformidle slik at vi kan få så mange som mulig med på gruppesøksmålet.