Per Danielsen ble felt igjen i Disiplinærnemden.
Får kritikk.

Etter mer en ti måneders behandlingstid i disiplinærnemden, ble norges værste advokat hva angår antall fellelser: Per Danielsen. felt igjen og får kritikk.

Desverre var klagen på at han og hans medsvorne advokatsønn Håkon Danielsen, for sent innmeldt.
Av denne grunn har han nok reddet sin advokatbevilgning denne gang.

Det viser igjen hvor viktig det er å få klaget inn forhold så raskt som overhode mulig.
Flere klagere opplever dog det samme som vi: At vi er i et utpressningsituasjon, hvor Per Danielsen bruker alle skitne triks i verktøykassen, for å knuse sine tidligere klienter.

Et solid flertall på 4:1 begrunner sin avgjørelse med:
“Disiplinærnemndens flertall finner det videre uheldig at advokaten, heller enn å tilby fjerning/sladding av personnummer, gir uttrykk for følgende i sin tilbakemelding på klagers henstilling om å fjerne personnummer:

“Vi kan slette vårt innlegg hvis dere sletter deres”.

Slik Disiplinærnemndens flertall ser det kan advokatens utsagn oppfattes som et forsøk på å øve press på klager.
Tatt i betraktning pressmidlets karakter, er det flertallets oppfatning at advokaten ikke opptrer saklig og korrekt. Det foreligger følgelig et brudd på Regler for god advokatskikk punkt 1.3.”